Welkom!

Dit is de site van het Paramedisch bij- en nascholingscentrum Tilburg. (PMSC)

Het Paramedisch Centrum zet zich sinds 1990 in voor de kwaliteit en de deskundigheidsbevordering van de oefentherapie. Het Paramedisch Centrum vertaalt voor u de theorie van de hedendaagse medische wetenschap naar de praktijk.

 

Nieuwe cursussen schooljaar 2021 / 2022
De thoracolumbale fascie (TLF) in relatie tot de extremiteiten, rugklachten, bekkenpijn en SI-klachten.
De fascia thoracolumbalis (TLF) is een netwerk, bestaande uit meerdere lagen van aponeurosen en fasciae. Het scheidt de paravertebrale spieren van de spieren van de achterste buikwand. Het gebied kan worden gezien als de samenkomst van drie grote hefbomen die er voor zorgen dat het gehele lichaam met elkaar in verbinding staat. Kennis van de TLF is fundamenteel voor biomechanische analyse en implementatie van effectieve oefentherapie. Datum: 27 nov 2021, prijs €230,-

Oefentherapie bij het Hypermobiliteitssyndroom (HMS)/ Ehlers-Danlos (EDS)/ Marfan syndroom
Hypermobiliteit betekent letterlijk; te veel beweeglijkheid van de gewrichten. Dat komt door hyperlaxiteit van de ligamenten en/of door hypotonie van de spieren. EDS en Marfan zijn autosomaal dominant overerfelijke aandoeningen.
Doelstelling van de MedicalKinetics oefeningen is de normale beweeglijkheid van de diverse fasciale lagen te herstellen. Belangrijke aandachtspunten van MedicalKinetics hierin zijn het driedimensionaal bewegen vanuit totaliteit en ketenoefeningen met dynamisch rekken en verende bewegingen zoals hoppen en bouncing. Het is voor de patiënt erg belangrijk een therapeut te zoeken die zich in hypermobiliteit verdiept heeft om zodoende samen te zoeken naar de beste behandeling. Datum: 20 nov 2021, prijs € 230,-

Bekkencursus / Myofasciale pijn en triggerpoints in het bekkengebied.
Een van de belangrijkste symptomen van triggerpoints is de afgeleide pijn. Het succes van je behandeling hangt af van het vermogen om te herkennen of de pijn afgeleide pijn is.
Datum: 6 november 2021, prijs € 230,-

Wie een goed functionerend bewegingsapparaat wil ontwikkelen, zal het lichaam bij het oefenen moeten aanspreken op zijn corrigerende en sturende mogelijkheden. Daarbij moeten we veel meer oog krijgen voor de samenhang tussen lichaam en brein, tussen fysiologie van het lichaam en de hersenen en de psychologie van de mens. De sleutel tot succes ligt dan ook in het oefenen van de functionele kwaliteit. Lichaam en brein zijn één, oefenen moet dus altijd bestaan uit het aanspreken van het gehele organisme.

De cursussen zijn praktisch en direct toepasbaar in de praktijk en altijd gericht op het bewegen.
Bij voldoende belangstelling kan elke cursus op inhoud aan de doelgroep worden aangepast. Ook het op maat leveren van nieuwe cursussen is mogelijk, informeer naar de mogelijkheden.

Scholingscentrum                     Secretariaat
Korvelplein 197                         Korvelplein 198
5025 JX Tilburg                          5025 JX Tilburg
Tel. 06 22032049                      Tel. 06 22032049