Welkom!

Dit is de site van het Paramedisch bij- en nascholingscentrum Tilburg. (PMSC)

Het Paramedisch Centrum zet zich sinds 1990 in voor de kwaliteit en de deskundigheidsbevordering van de oefentherapie. Het Paramedisch Centrum vertaalt voor u de theorie van de hedendaagse medische wetenschap naar de praktijk.

Onze filosofie: Wie een goed functionerend bewegingsapparaat wil ontwikkelen, zal het lichaam bij het oefenen moeten aanspreken op zijn corrigerende en sturende mogelijkheden. Daarbij moeten we veel meer oog krijgen voor de samenhang tussen lichaam en brein, tussen fysiologie van het lichaam en de hersenen en de psychologie van de mens. De sleutel tot succes ligt dan ook in het oefenen van de functionele kwaliteit. Lichaam en brein zijn één, oefenen moet dus altijd bestaan uit het aanspreken van het gehele organisme.

De cursussen zijn praktisch en direct toepasbaar in de praktijk en altijd gericht op het bewegen.
Bij voldoende belangstelling kan elke cursus op inhoud aan de doelgroep worden aangepast. Ook het op maat leveren van nieuwe cursussen is mogelijk, informeer naar de mogelijkheden.

Scholingscentrum                     Secretariaat
Korvelplein 197                         Korvelplein 198
5025 JX Tilburg                          5025 JX Tilburg
Tel. 06 22032049                      Tel. 06 22032049