Nieuwe cursussen 2022/2023

Cursusaanbod PMSC 2022-2023 definitief

Aanmelden via het kopje inschrijven onder cursus SI met de aantekening om welke nieuwe cursus het gaat. 
De thoracolumbale fascie (TLF) in relatie tot de extremiteiten, rugklachten, bekkenpijn en SI-klachten.
De fascia thoracolumbalis (TLF) is een netwerk, bestaande uit meerdere lagen van aponeurosen en fasciae. Het scheidt de paravertebrale spieren van de spieren van de achterste buikwand. Het gebied kan worden gezien als de samenkomst van drie grote hefbomen die er voor zorgen dat het gehele lichaam met elkaar in verbinding staat. Kennis van de TLF is fundamenteel voor biomechanische analyse en implementatie van effectieve oefentherapie. Datum: 4 juni 2022, prijs €230,-

Oefentherapie bij het Hypermobiliteitssyndroom (HMS)/ Ehlers-Danlos (EDS)/ Marfan syndroom
Hypermobiliteit betekent letterlijk; te veel beweeglijkheid van de gewrichten. Dat komt door hyperlaxiteit van de ligamenten en/of door hypotonie van de spieren. EDS en Marfan zijn autosomaal dominant overerfelijke aandoeningen.
Doelstelling van de MedicalKinetics oefeningen is de normale beweeglijkheid van de diverse fasciale lagen te herstellen. Belangrijke aandachtspunten van MedicalKinetics hierin zijn het driedimensionaal bewegen vanuit totaliteit en ketenoefeningen met dynamisch rekken en verende bewegingen zoals hoppen en bouncing. Het is voor de patiënt erg belangrijk een therapeut te zoeken die zich in hypermobiliteit verdiept heeft om zodoende samen te zoeken naar de beste behandeling. Datum: 18 maart 2023, prijs € 230,-

Bekkencursus / Alles over poep, poepgedrag en defecatie problematiek 
Anatomie darmstelsel / poep samenstelling / anamnese / toilethouding / perstechniek / defecatie reflex / opvangbeheersing defecatie dagboek etc.
Datum: 26 maart 2022, prijs € 230,-

Basis dag Haptonomie 
De behoefte aan een verhandeling over het aanraken in de geneeskunde komt in belangrijke mate voort uit de huidige onzekerheid met betrekking tot de vraag naar waar, wanneer en hoe de paramedicus de patiënt mag of moet aanraken. Waar het aanraken in de geneeskunde gezien kan worden als een verbijzondering van het aanraken in het algemeen, kenmerkt het aanraken vanuit de affectiviteit zich voornamelijk door de wijze waarop de aanraking plaats vindt. Aan bod komen: De tastzin, inwendige tast, het innerlijke gevoel / Wetenschap der affectiviteit / De haptonomische benadering. Praktijk: zelf ervaren, therapeutisch handelen. Data: 17/18 juni 2022, prijs € 460,-