Nieuwe cursussen

Cursusaanbod PMSC 2022-2023 definitief

Een belangrijk onderzoek naar spier-activiteit bij lage rugklachten is gedaan door
Hodges & Richardson in 1996. Door deze inzichten is men in preventie en behandeling van lage rugklachten en PGP massaal over gegaan tot het trainen van “core stability”. Dit ondanks het gegeven dat men toen al wist dat dit niet kon kloppen.
Co-contraction tussen de multifidus en de transversus abdominus is nooit aangetoond. Beide spieren zijn non directional actief noch dat zij in een voortdurende tonische cocontractie aanspannen (Moseley et al., 2002, MacDonald et al., 2006, Allison & Morris 2008, Allison et al., 2008)

No anatomical structure functions in isolation, and the mechanical load encountered enywhere in the body is distributed through a continuous network of fascia, ligaments and musclus supporting the entire skeleton.   Therfore, the sacrum, pelvis and spine, and the connections to the arms, legs and head are functionally interrelated through muscular, fascial and ligamentous interconnections  ( Vleeming et al. 2012 )

Recente onderzoeken laten zien dat krachtenoverdrachten en stabilisatie voornamelijk worden teweeggebracht door de TLF. ( F. H. Willard et al, Vleeming et al 2014, 2019)

Stabiliteit is dus niet te verbeteren door het trainen van geïsoleerde spiergroepen en is niet gebaseerd op krachttraining. Een goede stabiliteit wordt verkregen door de communicatie over en weer van vier verschillende fysiologische systemen die ten alle tijden samen moeten werken. Het osteoligamentair systeem, het musculair systeem, het besturingssysteem en de Fascia thoracolumbalis (TLF).

Kennis van de TLF is fundamenteel voor de implementatie van effectieve oefentherapie. Met de inzichten uit deze cursus leer je patiënten met PGP efficiënter te behandelen.

Oefeningen moeten betekenisvol zijn voor de patiënt, relevant voor de dagelijkse activiteiten, geïndividualiseerd volgens de voorkeuren van de patiënt en een individuele begeleiding om prestaties en kwaliteit te waarborgen. (Prof. B Stuge, 2019)

Datum 1 cursusdag: 4 maart 2023 of 25 november 2023
Kosten  € 230,-
VvOCM leden € 207,-
Accreditatie StADAP 6 en 1 SBP
Inschrijven: www.pmsc.nl via programma aanbod bij cursus/training kiezen onder het kopje andere cursus onder vermelding van cursus TLF