3D Wervelkolom

Het onderzoeken en behandelen van de wervelkolom in driedimensionale patronen

Inhoud
De kinematische keten van de wervelkolom, het bekken en de extremiteiten is niet iets dat men in afzonderlijke delen kan splitsen. Hedendaagse onderzoeken en publicaties betreffende functionele anatomie laten zien dat al deze structuren geïntegreerd samenwerken. Myogene en arthrogene dysfuncties in de wervelkolom zullen dan ook niet alleen klachten geven op het niveau van de blokkade, maar ook van invloed zijn op het functioneren van het gehele bewegingsapparaat en de daarbij behorende organen en regelsystemen.
Door gebruik te maken van weerstand en hold-relex technieken, zal het principe van reciproce inhibitie worden aangesproken. Door reciproce inhibitie leidt een contractie van de antagonist tot een verlaagd activatie niveau in de agonist, waardoor er een vergroting van de bewegingsuitslag ontstaat.
Deze cursus biedt u de mogelijkheid om probleemgebieden en blokkades in de wervelkolom te herkennen, en deze met eenvoudige driedimensionele manuele technieken en –oefeningen te behandelen.

Aan de orde komen o.a.:

– het opzoeken van referentiepunten en structuren van de wervelkolom
– het benaderen van de wervelkolom en het bekken als functionele eenheid
– het leren gebruikmaken van driedimensionale patronen en oefeningen
– het leren gebruikmaken van weerstand en hold-relex technieken
– het onderzoeken van de totale kinematische keten van bewegingsmogelijkheden
in de wervelkolom.
– het aanleren van eenvoudige mobilisatie-technieken voor de wervelkolom
– het manueel en oefentherapeutisch behandelen van dysfuncties in de wervelkolom
– de relatie tussen wervelkolom dysfuncties en het looppatroon, bekkenproblematiek,
schouderklachten, ademhaling, hoofdpijnklachten, enz.
U leert al deze aspecten te integreren binnen uw bestaande werkwijze.
Om de kwaliteit van de cursus te waarborgen, is het noodzakelijk, dat u buiten de lesuren om zelf nog enkele uren aandacht besteedt aan het doornemen van de praktische oefenstof.

Studiebelasting: 12 lesuren en 4 zelfstudie/oefenuren
Data: cursusduur 2 dagen: 14/15 juni 2024
Accreditatiepunten StADAP: 12 en 4 SBP

Kosten: € 510,-