Bekkenbodem cursus

Voor de oefentherapeutische behandeling van functiestoornissen van de bekkenbodemmusculatuur is specifieke kennis van dit gebied noodzakelijk. In deze cursus leert u in theorie en praktijk om patiënten met bekkenbodemklachten zoals, incontinentie, verzakkingen, een overactieve bekkenbodem of met ontlastingsproblematiek te onderzoeken en te behandelen. Ook bekkenproblematiek bij de man komt uitgebreid aan bod. Een oefentherapeut behandeld de functiestoornis van de bekkenbodemspieren in samenhang met het totale houdings- en bewegingspatroon. Men leert de functiestoornis van de bekkenbodem te analyseren en behandelen, en deze te integreren in het dagelijks bewegen van de patiënt.

Er worden theoretische inleidingen gegeven door een gynaecoloog, uroloog, seksuoloog en een oefentherapeut. In de praktijklessen komen zowel specifieke bekkenbodemoefeningen als ook de integratie in houding en beweging aan bod, gezien vanuit de nieuwste inzichten op biomechanische en medisch-wetenschappelijke onderzoek.

Studiebelasting: 22 lesuren en 6 zelfstudie/oefenuren

Data: 4 cursusdagen: 11/12 en 25/26 januari 2019
Studiebelastingpunten: 28

Kosten: € 890,-
Leden VvOCM:  € 795,-