MedicalKinetics

Basiscursus MedicalKinetics

MedicalKinetics is een nieuwe bewegingsleer waarvan de oefeningen gebaseerd zijn op de natuurlijke, dagelijkse bewegingen. MedicalKinetics is ontwikkeld vanuit de nieuwste inzichten op biomechanisch en medisch-wetenschappelijk terrein en bestaat uit het aanleren van totaalbewegingen die zo zijn samengesteld dat bij elke oefening het gehele lichaam wordt aangesproken op stabiliteit, kracht en soepelheid

Er zijn inmiddels verrassend goede resultaten over MedicalKinetics bekend:
Op het verbeteren van ervaren stijfheid bij Parkinson (Vera Schoorlemmer S 1074913 Mei 2012, masteropleiding filosofie en wetenschap. HS Leiden).
Op het verbeteren van coördinatie, stabiliteit en mobiliteit (Annemieke Boendermaker & Ghislaine Dijkstra, HVA, 2007 ). Prof.dr.ir.Chris J.Snijders hoogleraar Biomedische Natuurkunde en Technologie aan het Erasmus MC Rotterdam, heeft het literatuuronderzoek naar de effectiviteit van MedicalKinetics inhoudelijk beoordeeld.
Op het verbeteren van adl en het verminderen van pijn. Aandachtig bewegen met MedicalKinetics (Maaike Arends & Kylie Mensonides HU 2015). De gemiddelde leeftijd van de participanten was 40,3 jaar (SD: 13,48) Van de totale onderzoekpopulatie is 75% vrouw. Het gemiddelde van het pijngedrag was bij beginmeting 3,92 en bij eindmeting (na acht weken) 2,50 (p = 0,017; t = -2,385). Voor de dagelijkse beperkingen was het gemiddelde bij beginmeting 21,58 en bij eindmeting (na acht weken) 10,00 (p = 0,009; t = -2,630).
Dit wijst op een significant resultaat.


Basiscursus  3 dagen:   
13/14 september en 9 november 2024
Kosten: € 765,-
Dit is inclusief syllabus, cursusmaterialen, koffie/thee en lunch
Studiebelasting 18 lesuren en 6 zelfstudie/oefenuren/ accreditatie StADAP 18 en 6 SBP

 

 

 

Kijk voor meer informatie op www.medicalkinetics.nl