MedicalKinetics

De opleiding tot MedicalKinetics-teacher wordt verzorgt door het Paramedisch bij- en nascholingscentrum in Tilburg. (PMSC)

Het PMSC verricht al meer dan 30 jaar onderzoek naar bewegend handelen.
MedicalKinetics is een evidence based theorie achter een  bewegingsleer, waardoor iedereen die hierin geschoold is ook dezelfde methode kan gebruiken. Daarmee kan zowel preventief als curatief worden gewerkt. MedicalKinetics is een driedimensionale bewegingsmethode die gericht is op functioneel bewegen in het ADL.

MedicalKinetics maakt gebruik van de nieuwste inzichten in biomedisch onderzoek. Er zijn inmiddels verrassend goede resultaten over MedicalKinetics bekend op het gebied van pijngedrag en op het verbeteren van het dagelijkse functioneren (Maaike Arends & Kylie Mensonides, HU 2015). Op het verbeteren van ervaren stijfheid bij Parkinson (Vera Schoorlemmer S 1074913 Mei 2012, masteropleiding filosofie en wetenschap. HS Leiden). Op het verbeteren van coördinatie, stabiliteit en mobiliteit (Annemieke Boendermaker & Ghislaine Dijkstra, HVA, 2007 ). Prof.dr.ir.Chris J.Snijders hoogleraar Biomedische Natuurkunde en Technologie aan het Erasmus MC Rotterdam, heeft het literatuuronderzoek naar de effectiviteit van MedicalKinetics inhoudelijk beoordeeld.
Verder zijn er onderzoeksrapporten beschikbaar over:
Driedimensionaliteit, biomechanica, massamechanica en natuurlijke bewegingsvormen en ademhaling (Michel van der Aa, publicatie in beweegreden jaargang 2 dec 2006)
MedicalKinetics en bekken(bodem)problematiek, De bekkenspieren als functionele eenheid, excessieve- en reduced force- closure (Michel van der Aa, onderzoeken en syllabi 1992 / 2020,  (Stuge B, Evidence of stabilizing exercises for low back- and pelvic girdle pain – a critical review, 2019). (Stuge B, De associatie tussen bekkenbodemspierfunctie en bekkengordelpijn – een matched case control 3D-echografieonderzoek. Apr 2012). Bekkenbodem disfuncties komen niet alleen maar voor bij PGP patiënten, maar ook bij 93% van de recidiverende LBP groep, waarvan 45% aangeeft psychologisch effect daarvan te ondervinden (Pool-Goudzwaard 2015)
Driedimensionale behandeling van scoliose, MedicalKinetics heeft een anatomisch/biomechanische bewegingsanalyse gemaakt die het ontstaan van een scoliose op mechanische gronden, en de daaruit voortvloeiende behandeling, kan verklaren. De uitkomst uit deze analyse ondersteunt de gedachten van MedicalKinetics dat een scoliose de pathologische resultante is van een driedimensionale comprimerende kracht in de ruimte. Uit onderzoek komt naar voren dat het aannemelijk is dat mobiliteit, coördinatie en het uithoudingsvermogen een positief effect hebben op de behandeling van Adolescente Idiopathische Scoliose (AIS). Daarnaast is het aannemelijk dat de actieve zelfcorrectie d.m.v. handelings- en houdingsgericht oefenen effectief is bij deze behandeling.
Het Paramedisch bij- en nascholingscentrum in Tilburg heeft de moderne inzichten van driedimensionale bewegingspatronen en de resultaten van de hedendaagse medische wetenschap toegevoegd aan de bestaande kwaliteiten van de oefentherapie, waardoor er een hoogwaardige bewegingsleer is ontstaan die aan alle eisen van functioneel en gezond bewegen voldoet. MedicalKinetics richt zich op de totale mens als eenheid van lichaam en geest, in houding, beweging, in handeling en gedrag.

Om dit te ondersteunen zijn er door ons diverse onderzoeken gedaan. Een over het nut van aandacht bij het motorisch leerproces. (Aandachtig bewegen met MedicalKinetics  HU, Maaike Arends & Kylie Mensonides 2015)
Over MedicalKinetics en stress gerelateerde problematiek (in samenwerking met Mr.dr. Carien Karsten, psycholoog/psychotherapeut/coach    Cursus onderdeel: “Coaching in preventie en behandeling bij stress en burn-out” 2013).
MedicalKinetics Walking & Running een innovatief project over bewegen in de buitenlucht en het Project MedicalKinetics en een gezondere levensstijl.

De onderbouwing van deze literatuurstudies zijn gebaseerd op de uitkomsten van systematische reviews  (meta-analyses ) en gerandomiseerde klinische onderzoeken (RCT’s)

Resultaten klinische onderzoek: Aandachtig bewegen met MedicalKinetics
De gemiddelde leeftijd van de participanten was 40,3 jaar (SD: 13,48) Van de totale onderzoekpopulatie is 75% vrouw. Het gemiddelde van het pijngedrag was bij beginmeting 3,92 en bij eindmeting (na acht weken) 2,50 (p = 0,017; t = -2,385). Voor de dagelijkse beperkingen was het gemiddelde bij beginmeting 21,58 en bij eindmeting (na acht weken) 10,00 (p = 0,009; t = -2,630). Dit wijst op een significant resultaat.

Deskundigheid en kwaliteitsbewaking.
Omdat MedicalKinetics geen starre uitvoering is van een aantal vast omlijnde oefeningen, maar een dynamische bewegingsleer vormt nascholing een gegarandeerd onderdeel van het programma.

De jaarlijkse bijdrage voor registratie in het MedicalKinetics register is € 345,- per jaar.
Hiervoor krijgt u:
Elk jaar een gratis terugkomdag
De exclusieve rechten op het uitoefenen van MedicalKinetics
Pr materialen
Ondersteuning vanuit het PMSC
Vermelding op de website MedicalKinetics.
Supervisie bij onderzoek & behandeling in 3D patronen
Altijd de mogelijkheid voor patiënten overleg
De mogelijkheid tot het volgen van praktijkdagen
Het aanleveren van choreografieën voor groepslessen
10% korting op alle andere cursussen van het PMSC

Studiebelasting:   44 lesuren en 10,5 zelfstudie / oefenuren.  Accreditatiepunten StADAP: 44

Data:                    8 dagen. 22/23 sept, 14/15 okt, 11/12 nov, 10 dec 2022 en 4 febr 2023

Kosten:                 € 1840,-
Leden VvOCM 10% korting: € 1656,-

Dit is inclusief syllabus, cursusmaterialen, koffie/thee en lunch

Kijk voor meer informatie en bewegende beelden op www.medicalkinetics.nl