Peripartum bekkenpijn

De oefentherapeutische begeleiding van Peripartum bekkenpijn.

Bekkenpijn rondom de zwangerschap is een probleem voor veel vrouwen. Gelukkig is er de laatste jaren door gericht wetenschappelijk onderzoek meer bekend geworden over deze problematiek. Theorie en onderzoek zijn erg belangrijk voor nieuwe inzichten en biomechanische modellen, maar hoe vertaal je dit nu als therapeut naar de praktijk. Gevoed door de onderzoeken van Paul Hodges en aangewakkerd door de rage van Pilatus, is het trainen van de dwarse buikspieren dé oplossing bij bekkenpijn en rugklachten. Dit kan natuurlijk niet waar zijn. Het meest belangrijk is en blijft balans en herstel van weefselschade, waarbij de intrinsieke reflex en het bestrijden van contingente adaptatie bij de problematiek van peripartum bekkenpijn een belangrijke rol spelen.

In deze cursus leert u stap voor stap deze patiënten zowel pre- als postpartum te begeleiden. Bij de behandeling spelen naast de statiek, de belasting en belastbaarheid een erg belangrijke rol. De therapeut zal de patiënt kennis overdragen omtrent het beeld, leefregels en adviezen meegeven en met haar oefenen in de eigen omgeving. Zowel rug- en bekkeninstabiliteit als myogene disfuncties moeten vanuit de basis worden verbeterd. Ook de psychosomatiek mag men niet uit het oog verliezen.
Tijdens deze driedaagse cursus zal aandacht worden besteed aan anatomie, definiëring, prognose en predisponerende factoren alsmede diagnostiek en de behandeling van de oefentherapeut. Daarnaast wordt ingegaan op de belangrijkste aspecten betreffende trainingsopbouw, het vaststellen van een individueel belasting- belastbaarheid schema en de psychologische gevolgen van chronische pijn, pijnbeleving en pijngedrag.

Doel: Tijdens deze cursusdagen willen wij bereiken dat de cursisten op grond van een stuk gedegen kennis aangevuld met zeer praktische en specifiek op deze problematiek gerichte oefenstof in staat zijn patiënten met Peripartum bekkenpijn te herkennen en op adequate wijze te behandelen.

Studiebelasting: 18 lesuren, 7,5 zelfstudie/oefenuren
Data: 3 cursusdagen: 19/20 januari en 3 februari 2024
Accreditatiepunten StADAP: 25,5

Kosten: € 765,-