Stabilisatie trainingen

Statische en dynamische stabilisatie training.

Stabiliteit wordt verkregen door het gehele lichaam aan te spreken op de juiste balans in artrogene en myogene functies met de juiste spierspanning tussen interne en externe musculatuur, waarbij zowel beweging gevende als houdende musculatuur hun taken moeten vervullen. Wanneer we de wervelkolom als een dynamisch systeem beschouwen, dienen we ook aandacht te besteden aan de bewegingsmogelijkheden van de wervelkolom, de interne en externe spierketens en het belang van de variabiliteit van het sturingssysteem.
Stabiliteit trainen is zoeken naar mogelijkheden, niet naar onmogelijkheden. De sterke schakel mag niet worden getriggerd, de zwakke schakels in het lichaam moeten worden aangesproken en contingente adaptatie moet worden bestreden. Dit is alleen te bereiken door vanuit een goed opgebouwde basishouding kleine verstoringen aan te brengen in het totale systeem. Stabiliteit is een onbewust proces dat automatisch zal moeten plaats vinden.
Doel: Het effectief leren behandelen van klachten aan het bewegingsapparaat. Aspecifieke lage rug- en bekkenklachten worden voornamelijk veroorzaakt door een slechte houding, een matige mobiliteit en een slechte interne krachtsluiting. Hierbij spelen co-activatie en reflectoire spierspanningen een belangrijke rol.

Interne krachtsluiting, coördinatie en intrinsieke reflexen kunnen met MedicalKinetics oefeningen uitstekend getraind worden. Stabiliteitstraining kan ook goed gebruikt worden in de behandeling van schouderproblematiek.

Werkwijze: voornamelijk praktisch
Door de nieuwe inzichten in stabilisatie is deze cursus vervangen door de TLF cursus ( zie nieuwe cursussen)

Kosten: € 255,-