Spanning en stress

Preventie & behandeling bij stress en burn-out.

Deze cursus is een pleidooi voor een evenwichtige levenshouding en een gezonde levensstijl, waarin bewegen een belangrijke rol kan spelen.
Als we kijken naar een groot aantal publicaties vanuit de huidige wetenschap, dan zijn de begrippen lichaam & geest terug te brengen tot biologische structuren met daarin optredende chemische reacties en elektrische verschijnselen. De mens wordt hier neergezet als een computerprogramma dat functioneert dankzij neurale netwerken. Dit kan niet waar zijn. We moeten wel constateren dat verschillende typen mensen ook verschillend op stress reageren.
In deze cursus willen we ingaan op de fysieke en psychologische achtergronden en kijken hoe we de mens kunnen begeleiden en coachen in het omgaan met stress.

Naast bovenstaande zal in deze cursus aandacht besteed worden aan de biologie van stress, ontstekingsmediatoren, plasticiteit van het brein, aandacht, emotie, bewegen en ontspanning.
Daarbij, specifiek op deze problematiek gerichte oefeningen uit de medische bewegingsleer.

Studiebelasting: 12 lesuren, 3 zelfstudie/oefenuren
Data: 2 cursusdagen:  22/23 november 2024
Accreditatiepunten StADAP: 12 en 3 SBP

Kosten: € 510,-